Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi przekazało za pomocą Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi płyny do dezynfekcji dla placówek oświatowych z terenu województwa łódzkiego.

Wyznaczone jednostki OSP z terenu powiatu oraz JRG Skierniewice rozpoczęły dystrybucję płynów dezynfekcyjnych do 77 placówek oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły).

Przekazaliśmy łącznie około 4000 l płynu (co najmniej 50 l na placówkę).

Kategorie: Aktualności