Zapraszamy wszystkich Druhów OSP z terenu powiatu skierniewickiego do udziału w wideokonferencji przeprowadzonej w serwisie You Tube.

Podczas konferencji przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, raportowania stanu środków ochrony indywidualnej, prowadzenia łączności na miejscu zdarzenia, aktualizacji danych Druhów uczestniczących w działaniach. Na szkoleniu będą obecni funkcjonariusze pionu operacyjnego, dyżurni stanowiska kierowania oraz Komendanci.  Będzie możliwość omówienia bieżących spraw i zadawania pytań, a także zgłoszenie potrzeb szkoleniowych.

Wideokonferencja odbędzie się w dniu 26.11.2020 r. o godzinie 18:00

W trakcie spotkania na czacie proszę o przedstawienie się w celu spisania listy obecności oraz zadawanie pytań do których postaramy się ustosunkować na koniec konferencji.

Planowany czas spotkania 2 godziny.

Program spotkania

1.       Wstęp (lista obecności i pytania na czacie)

2.       Przypomnienie o zasadach działań w związku z COVID-19, nowe procedury medyczne dostosowane do sytuacji epidemiologicznej – Miejski Koordynator Ratownictwa Medycznego

3.       Przypomnienie o zgłaszaniu zużycia środków ochrony na bieżąco po każdym działaniu

4.       Przypomnienie o dostarczeniu dokumentów do rozliczenia dotacji – termin

5.       Przypomnienie zasad prowadzenia łączności – sieć ratowniczo-gaśnicza

6.       Szkolenie z wypełniania druków przekazanie miejsca zdarzenia, prezentacja przykładowych protokołów

7.       Dotacje 2020 i 2021

8.       Aktualne dane dotyczące wyjazdowości OSP KSRG od początku roku

9.       Formularz dotyczący danych Druhów wyjeżdżających do zdarzeń

10.   Komunikacja z jednostkami OSP – poczta mailowa, sms, whatsup

11.   Informacje o przebytych szkoleniach, badaniach, kwalifikacjach poza KM

12.   Potrzeby szkoleniowe ze strony OSP     

13.   Sprawy różne, pytania

Materiały z konferencji:

Kategorie: Aktualności