Załączony do informacji plik zawiera wytyczne dla strażaków PSP i druhów OSP w zakresie transportu pacjentów do punktów szczepień jak i personelu medycznego do pacjentów. Zostały one zatwierdzone przez Komendę Główną PSP.

Kategorie: Aktualności