Postępowania prowadzone przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w czasie epidemii

W związku z wejściem w życie w dniu 31.03.2020 r. Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ) przedstawiamy poniżej informację na temat funkcjonowania Więcej…

Działania realizowane przez Państwową Straż Pożarną

Komenda Główna PSP udostępnia mapę on-line: https://arcg.is/1WCiaH, prezentującą działania PSP w związku z COVID-19. Dane obejmują codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania  Komendy Głównej PSP – działania przy przejściach granicznych, polowych izbach przyjęć oraz pozostałe działania związane z COVID-19. Aplikacja została opracowana w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności jako Więcej…

Ogłoszenie dotyczące czasowych zmian obsługi interesantów

W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 433), oraz stanem związanym z występowaniem zakażeń spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2, od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Więcej…

Wytyczne dla OSP w związku z pandemią COVID-19

UWAGA! Materiały dodawane są chronologicznie, na dole strony! W serwisie YOUTUBE do obejrzenia są filmy dot. ubierania się w ubrania ochronne i dekontaminacji (także załącznik -wytyczne WHO) pod adresami: Film nr 1: Instruktaż zakładania ubrania typu TYCHEM –  https://youtu.be/O4iq_h7J1jE Film nr 2: Instruktaż zdejmowania ubrania typu TYCHEM – https://youtu.be/V5JB9jzA4R0 Film nr Więcej…

Narada roczna za 2019 rok

30.01.2020 r. o godzinie 13:00 odbyła się narada roczna za 2019 rok. Podsumowaliśmy działalność komendy i działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej w ubiegłym roku. Na naradzie pojawiło się wielu zaproszonych gości z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. Markiem Jankowskim.

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. Więcej…