Wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach przy Alei Rataja 4 w Skierniewicach.