112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego

998 – Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej