bryg. Mariusz Wielgosz

Komendant Miejski

tel. (0-46) 833-24-66

mł. bryg. Robert Gruchała

p. o. Zastępcy Komendanta Miejskiego

tel. (0-46) 833-24-66

bryg. Józef Stańczak

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

tel. (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 311

mł. bryg. Krzysztof Antos

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

tel. (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 312

bryg. Marek Zdun

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego

tel. (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 414

st. kpt. Piotr Szczepaniak

Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego

tel. (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 411

kpt. Arkadiusz Raczyński

Starszy Specjalista Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego

tel. (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 414

Zdun Alicja

starszy specjalista ds. kadrowych

tel. (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 402

Justyna Kwiecień

Starszy Technik Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego

tel. (0-46) 833-24-66

bryg. Sławomir Majka

Naczelnik Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego

tel. (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 403

kpt. Bartłomiej Wójcik

Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego

tel. (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 405

mł. kpt. Rafał Tracz

Starszy specjalista Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego

tel. (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 405