Zapraszamy na stronę internetową dotyczącą zapobieganiu pożarom traw http://stoppozaromtraw.pl/

Poniżej zamieszczamy plakaty i prezentację do wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych.

https://www.dropbox.com/sh/aqfq0r600pq4aau/AABtAPhHlnHuaFqvqY9-iDnja?dl=0

W 2019 roku na terenie naszego województwa:

  • liczba pożarów traw 3484 z 9668 pożarów ogółem tj. 36%
  • powierzchnia pożarów traw 1445 ha 
  • zużycie wody 19 737 m3
  • średni czas działań gaśniczych około 59 minut
  • liczba osób poszkodowanych 7