UWAGA! Materiały dodawane są chronologicznie, na dole strony!

W serwisie YOUTUBE do obejrzenia są filmy dot. ubierania się w ubrania ochronne i dekontaminacji (także załącznik -wytyczne WHO) pod adresami:

Komenda Główna PSP udostępniła mapę on-line: https://arcg.is/1WCiaH prezentującą działania PSP w związku z COVID-19.

Dane obejmują codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania  Komendy Głównej PSP – działania przy przejściach granicznych, polowych izbach przyjęć oraz pozostałe działania związane z COVID-19.

Poniżej zamieszczono film pokazujący prawidłowy pomiar temperatury.