Na terenie działania Komendy występuje jeden zakład zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Jest to rozlewnia gazu w Płyćwi 44, której właścicielem jest spółka Skiergaz Sp. z o. o.

Zakład zajmuje się rozlewaniem gazu płynnego do butli 11 kg i 33 kg. Na terenie zakładu może być przechowywane maksymalnie 192 tony gazu. Informacja o bezpieczeństwie w okolicy zakładu została zamieszczona na stronie rozlewni poniżej.

Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z przedstawionymi scenariuszami awaryjnymi zagrożenie nie powinno wyjść poza teren zakładu w sposób zagrażający społeczeństwu, budynkom mieszkalnym lub użyteczności publicznej.

W przypadku wystąpienia zderzenia inicjującego mającego znamiona poważnej awarii przemysłowej, równocześnie z ogłoszeniem ewakuacji pracowników zakładu, wyznaczeniu pracownicy przez kierującego zakładem poinformują osoby znajdujące się w najbliższych obiektach o występującym zagrożeniu i konieczności ewakuacji.

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zakład niezwłocznie poinformuje społeczeństwo na tej stronie o jej skutkach, przebiegu i występujących zagrożeniach.

Informacja o bezpieczeństwie publicznym
Rozlewnia gazu Skiergaz w Płyćwi