Poniżej tekst ustawy o odpadach:

Ustawa o odpadach

Od 04.03.2020 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Zawarte są w nim dodatkowe wymagania dla obiektów przeznaczonych do zbierania, przetwarzania i wytwarzania odpadów. Poniżej treść przywołanego aktu prawnego:

Rozporządzenie o dodatkowych wymaganiach dla obiektów związanych z odpadami
Komendant Miejski PSP w Skierniewicach wydaje opinie w formie postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej zawieranych w operatach przeciwpożarowych.

W celu uzyskania postanowienia konieczne jest złożenie wniosku z załączonymi dwoma egzemplarzami operatu. Termin rozpatrzenia wniosku to 30 dni.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z wydziałem operacyjno-kontrolno-rozpoznawczym (046 833 36 11 wew. 405).